Privatumo Politika

Asmeninę informaciją užsakant paslaugas www.moksleiviukeliones.lt prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Moksleiviukeliones.lt įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam su užsakovo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais užsakovoo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.